Aankomende borrels

BINNENVAARTBORREL 2.0 “MOSSEL AVOND” DONDERDAG 10 OKTOBER

 

 

14 november (Hollandse Stamppotten avond)
19 december (Kerstborrel/Winter BBQ) Sponsor Dolderman